English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΔΕΠΑ Α.Ε.

Μέλος: Silver
Από: 01.06.2012
ΔΕΠΑ A.E.

Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Εταιρικό

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση.

Η ΔΕΠΑ, με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), ο όμιλος ΔΕΠΑ φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Όραμα-στόχοι
Όραμα της ΔΕΠΑ είναι να συνδέσει περαιτέρω το μέλλον της χώρας με τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης και να υποστηρίξει την ένταξη της στις μεγάλες ενεργειακές λεωφόρους, σε μια εποχή που ο τομέας της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης γεωπολιτικών ισορροπιών.

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΠΑ συνίστανται:
  • στη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην απελευθερωμένη, ανταγωνιστική εγχώρια αγορά
  • στην δημιουργία και αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα με την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο εσωτερικό της χώρας, και σε διεθνές επίπεδο με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή.
Στρατηγική
Η ΔΕΠΑ αναπτύσσει συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, με στόχο:
  • την παροχή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές από διαφοροποιημένες πηγές
  • τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας και τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά
  • την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, με την ανάπτυξη έργων υποδομής και προμήθεια φυσικού αερίου σε περιφερειακές αγορές
  • τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου με «πράσινα» χαρακτηριστικά.

Οι άνθρωποι μας
Ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων και την προώθηση του οράματος της ΔΕΠΑ είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποί της.

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί μόνιμα 65 στελέχη με εξαιρετικές σπουδές, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αλλά κυρίως με αγάπη, πίστη και αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες της.  

Ποσοστό 46% του προσωπικού είναι γυναίκες ενώ το 80% των ανθρώπων της Εταιρίας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί δε κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας πως μόνο οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αναβαθμίζει διαρκώς τα συστήματα διοίκησής τους και φροντίζει να αξιοποιεί κατάλληλα τους ανθρώπους της. 

Δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων της και πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους.  

Επενδύει σταθερά στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της, διοργανώνοντας στο πλαίσιο πλάνου εκπαίδευσης  προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους.
 
Κυρίως, όμως, η Εταιρία φροντίζει να υπάρχει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και καλλιεργεί κλίμα γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας με το προσωπικό, επιτυγχάνοντας έτσι αμοιβαία καλή πίστη και αλληλοκατανόηση.